תאונות תלמידים

אם אתם הורים לילדים בגילאי הגן ובית הספר (החל מגיל שלוש), ייתכן ששמתם לב לתשלום השנתי הנדרש מכם עבור ביטוח תאונות אישיות. תשלום זה, בגובה כמה עשרות שקלים בשנה, נדרש עבור כל ילד והוא מיועד לביטוח תאונות אישיות קבוצתי אחיד. אף־על־פי שהתשלום עבור הביטוח הזה משולם על־ידי כל ההורים, מעטים מאוד אכן משתמשים בביטוח, בעיקר מסיבות של חוסר מודעות וחוסר רצון להתמודד עם מערכת התביעות של חברת הביטוח.

מהם תנאי הפוליסה

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים היא אחידה ונקבעה בתיאום עם משרד החינוך.

תנאי הפוליסה מגדירים כי הכיסוי יינתן לכל ילד החל מגיל 3 ועד תום לימודיו בכיתה י"ב. הביטוח חל 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע, והתלמיד זכאי לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה בין אם האירוע הגרם לפציעתו ארע בתחומי בית הספר או לא, בין אם התרחש בשעות הלימודים או אחר הצהרים ואף אם נגרם כתוצאה מפעילות בית־ספרית או פעילות אחרת. כל מקרה תאונתי בו נפצע התלמיד, נקבעו לו אחוזי נכות – זמנית או קבועה, נדרש לטיפול רפואי וכדומה, יזכו את התלמיד ומשפחתו בפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.

חשוב לציין כי תאונות דרכים, פעולות איבה ורשלנות רפואית, אינם נכללים כפיצוי תחת פוליסה זו.

דילוג לתוכן